Pages

Dọn nhà

À ừ thì, cho những tình yêu nào thi thoảng vẫn ghé ngang. Có câu "lấy chồng theo chồng", tình hình là từ giờ mình sẽ ôm hành lý sang ở hẳn bên Sở Thú aka gia đình hạnh phúc 3 người của mình bên bển (thật ra là ăn dầm ở dề bên đó lâu rồi cơ mà hôm nay mới chịu vác mông về gom hành lý).

Đây, địa chỉ: http://kazuchan1582.blogspot.com/

Tất cả project BL cũ mình sẽ repost bên đó, project mới thì post hẳn bên đó luôn.

Nơi chốn này, vẫn cứ ở nguyên đây, mình sẽ dành post những thứ khác.

Vậy heng. Chúc các tình yêu ngày lành :*

Little talk

Blog của bạn gái Rin.

Mọi người ghé nhà, dừng chân, nhắn nhủ to to nhỏ nhỏ
(về mọi vấn đề nhỏ nhỏ to to) đều ở đây nha.
Thoải mái spam và xả stress :))

Thân.